Om tjenesten

API-et støtter innsending av underlagsdokumenter via API.

For å kunne bruke tjenesten må scope for autentisering mot Maskinporten settes til toll:goodsdeclaration/document.write

Grensesnittbeskrivelse

Tjenestene gjøres tilgjengelige som en REST-tjenester over HTTPS, med data på JSON-format.

Dersom du oppdager sikkerhetsutfordringer i våre løsninger ber vi deg ta kontakt; se her for info.

POST https://<env>/api/goodsdeclaration/document/v2/declaration-id/{DeklarasjonsID}/document

der <env> er

og {DeklarasjonsID} byttes ut med TVINN deklarasjons-ID som angis på følgende format: "123456789-01092023-1" der første del er deklarantnummer, andre del deklarasjonsdato på format ddmmyyyy og tredje del sekvensnummer.

Se detaljert API-dokumentasjon her.

HTTP Request

Metode: POST
Endepunkt: /goodsdeclaration/document/v2/declaration-id/{DeklarasjonsID}/document

Headers

Body

Eksempel i Postman

Body

Skjermbilde fra Postman

Auth

Skjermbilde fra Postman

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for dette API-et er toll:goodsdeclaration/document.write.