Toll logo -- link to Toll github homepage

API for dokumentopplasting


Om tjenesten

API-et støtter innsending av underlagsdokumenter via API.

For å kunne bruke tjenesten må scope for autentisering mot Maskinporten settes til toll:goodsdeclaration/document.write

Grensesnittbeskrivelse

Tjenesten gjøres tilgjengelig som en REST-tjeneste over HTTPS, med data på JSON-format.

HTTP Request

Metode: POST

URL: https://api.toll.no/api/goodsdeclaration/document/v2/declaration-id/{DeklarasjonsID}/document

Headers

Token som kreves er en Maskinporten JWT med scopet toll:goodsdeclaration/document.write

Body

Eksempel i Postman

Body

Skjermbilde fra Postman

Auth

Skjermbilde fra Postman

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for dette API-et er toll:goodsdeclaration/document.write.