Toll logo -- link to Toll github homepage

Kodeverk i API for kjøretøy på vei


Kodeverk

Under følger en samlet oversikt over de ulike kodeverkene meldingsinnholdet valideres mot. Det er to sett av kodeverk som benyttes, det ene settet er EUs kodeverk og det andre settet er nasjonale kodeverk som har vært nødvendig å etablere for å understøtte Tolletatens forretningsprosesser. Ettersom de nasjonale kodeverkene ikke er kjent for næringslivet i andre sammenhenger, er det for disse lagt til en beskrivelse av hvordan kodene skal brukes. I skjemaene på movement-road-api vil det være angitt hvilke kodeverk datafeltene blir validert mot.

EU kodeverk

CL017 Package type

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
AE Aerosol Aerosol-forpakning (spray)
AM Ampoule, non-protected Ampulle, ubeskyttet
AP Ampoule, protected Ampulle, beskyttet
AT Atomizer Spray, forstøver (atomizer)
AV Capsule Kapsel
BA Barrel Tønne, liten
BB Bobbin Spole
BC Bottlecrate / bottlerack Flaskekasse, flaskestativ
BD Board Bord, planke, brett
BE Bundle Bunt, bylt
BF Balloon, non-protected Ballong, ubeskyttet
BG Bag Pose, brev, sekk
BH Bunch Bunt, knippe
BI Bin Bøtte, kasse, beholder
BJ Bucket Bøtte, spann
BK Basket Kurv
BL Bale, compressed Balle, komprimert
BM Basin Vannfat, balje
BN Bale, non-compressed Balle, ikke-komprimert
BO Bottle, non-protected, cylindrical Flaske, ubeskyttet, sylindrisk
BP Balloon, protected Ballong, beskyttet
BQ Bottle, protected cylindrical Flaske, beskyttet, sylindrisk
BR Bar Stang
BS Bottle, non-protected, bulbous Flaske, ubeskyttet, kuleformet
BT Bolt Bolt
BU Butt Fat, stort
BV Bottle, protected bulbous Flaske, beskyttet, kuleformet
BW Box, for liquids Boks, for væsker
BX Box Boks
BY Board, in bundle/bunch/truss Bor, planker, brett i bunt/knippe
BZ Bars, in bundle/bunch/truss Stenger, i bunter/knippe
CA Can, rectangular Kanne, rektangulær
CB Crate, beer Kasse, øl
CC Churn Kjerne, kinn
CD Can, with handle and spout Kanne, med håndtak og tut
CE Creel Kurv, flettet
CF Coffer Kiste, skrin, kasse
CG Cage Bur
CH Chest Kiste
CI Canister Sylinder, trommel, boks
CJ Coffin Kiste (-lik)
CK Cask Fat, tønne
CL Coil Kveil, spole, rull
CM Card Kort (Card)
CN Container, not otherwise specified as transport equipment Container, ikke spesifisert som transportutstyr annetsteds
CO Carboy, non-protected Glassballong, ubeskyttet
CP Carboy, protected Glassballong, beskyttet
CQ Cartridge Patron
CR Crate Kasse
CS Case Kasse
CT Carton Kartong
CU Cup Kopp, beger
CV Cover Deksel, omslag, etui
CW Cage, roll Bur, rull
CX Can, cylindrical Kanne, sylindrisk
CY Cylinder Sylinder
CZ Canvas Seilduk, presenning
DJ Demijohn, non-protected Glassballong, ubeskyttet
DP Demijohn, protected Glassballong, beskyttet, (stor kurvflaske)
DR Drum Fat, trommel, tønne
EC Bag, plastic Pose, sekk, av plast
EN Envelope Konvolutt
FC Crate, fruit Kasse, frukt
FD Crate, framed Kasse, (framed)
FI Firkin Dunk, kagge, fjerding (liten tønne)
FL Flask Flaske, kolbe
FO Footlocker Kiste, kasse (står ved fotenden av sengen)
FP Filmpack Planfilm pakke
FR Frame Ramme, stativ
FT Foodtainer Beholder for næringsmidler (foodtainer)
GB Bottle, gas Flaske, gass
GI Girder Bærebjelke, drager
GZ Girders, in bundle/bunch/truss Bærebjelke, drager, i bunt/knippe
HA Basket, with handle, plastic Kurv, av plast, med håndtak
HB Basket, with handle, wooden Kurv, av tre, med håndtak
HC Basket, with handle, cardboard Kurv, av papp, med håndtak
HG Hogshead Fat, tønne
HR Hamper Kurv (ofte m/lokk)
IN Ingot Blokk, barre
IZ Ingots, in bundle/bunch/truss Blokk, barre i bunt/knippe
JC Jerrican, rectangular Jerrykanne, rektangulær
JG Jug Kanne, mugge
JR Jar Krukke
JT Jutebag Jutesekk
JY Jerrican, cylindrical Jerrykanne, sylindrisk
KG Keg Tønne (liten), fat (lite), kagge
LG Log Tømmerstokk
LZ Logs, in bundle/bunch/truss Tømmerstokker, i bunt/knippe
MB Bag, multiply Pose, sekk som består av flere lag
MC Crate, milk Kasse, melk
MR Receptacle, metal Beholder, av metall
MS Sack, multi-wall Sekk, som består av flere lag
MT Mat Matte
MW Receptacle, plastic wrapped Beholder, pakket i plast
MX Matchbox Fyrstikkeske
NE Unpacked or unpackaged Uemballert eller uinnpakket
NF Unpacked or unpackaged, single unit Uemballert eller uinnpakket, én enhet
NG Unpacked or unpackaged, multiple units Uemballert eller uinnpakket, flere enheter
NS Nest Nest
NT Net Nett
NU Net, tube, plastic Nett, tube, av plast
NV Net, tube, textile Nett, tube, av tekstil
PA Packet Pakke, eske
PB Pallet, box Combined open-ended box and pallet Pallboks
PC Parcel Pakke, eske
PD Pallet, modular, collars 80cm * 100cm Pall, modul, ramme 80cm * 100 cm
PE Pallet, modular, collars 80cm * 120cm Pall, modul, ramme 80 cm * 120 cm
PF Pen Pen
PG Plate Plate
PH Pitcher Kanne, mugge
PI Pipe Rør (-ledning)
PJ Punnet Sponkurv, bærkurv
PK Package Pakke
PL Pail Spann, tønne
PN Plank Planke
PO Pouch Pung, pose, veske
PR Receptacle, plastic Beholder, av plast
PT Pot Potte, krukke
PU Tray Brett
PV Pipes, in bundle/bunch/truss Rør, i bunt/knippe
PX Pallet Pall
PY Plates, in bundle/bunch/truss Plate, i bunt/knippe
PZ Planks, in bundle/bunch/truss Planke, i bunt/knippe
RD Rod Stang
RG Ring Ring
RJ Rack, clothing hanger Stativ, for kleshenger
RK Rack Stativ, hylle, reol
RL Reel Spole, snelle, hespe
RO Roll Rulle
RT Rednet Fruktnett
RZ Rods, in bundle/bunch/truss Stenger, i bunt/knippe
SA Sack Sekk
SB Slab Blokk (flat), plate,
SC Crate, shallow Kasse, grunn
SD Spindle Spindel
SE Sea-chest Skipskiste
SH Sachet Pose, liten
SI Skid Lastebord, sliske, planke
SK Case, skeleton Kasse, (sprinkel-)
SL Slipsheet Glideplate (slipsheet)
SM Sheetmetal Platemetall
SO Spool Spole, rulle, snelle
SP Sheet, plastic wrapping Ark, plate, pakket i plast
SS Case, steel Kasse, stål
ST Sheet Ark, plate
SU Suitcase Koffert (hånd-), veske
SV Envelope, steel Konvolutt, stål
SW Shrinkwrapped Krympepakket
SX Set Sats(Set)
SY Sleeve Konvolutt (Sleeve)
SZ Sheets, in bundle/bunch/truss Ark, plater, i bunt/knippe
TB Tub Rør, slange
TC Tea-chest Tekiste
TD Tube, collapsible Rør, sammenleggbart
TK Tank, rectangular Tank, rektangulær
TL Tub, with lid Rør, slange, med lokk
TN Tin Hermetikkboks, blikkboks
TO Tun Kar, tønne
TR Trunk Koffert, stor
TS Truss Bunt, knippe
TU Tube Rør, slange
TV Tube, with nozzle Rør, med munnstykke/tut
TY Tank, cylindrical Tank, sylindrisk
TZ Tubes, in bundle/bunch/truss Rør, i bunt/knippe
VA Vat Beholder, fat, kar, stamp, tank
VG Bulk, gas (at 1031 mbar and 15°C) Bulk, gass (ved 1031 mbar og 15°C)
VI Vial Medisinflaske, liten
VL Bulk, liquid Bulk, væske
VO Bulk, solid, large particles ("nodules") Bulk, fast stoff, store partikler ("klumper")
VP Vacuum-packed Vakuumpakket
VQ Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) Bulk, flytende gass (under abnorm temperatur/trykk)
VR Bulk, solid, granular particles ("grains") Bulk, fast stoff, granulat ("korn")
VY Bulk, solid, fine particles ("powders") Bulk, fast stoff, små partikler ("pulver")
WB Wickerbottle Kurvflaske
ZB Bag, large Pose, sekk, stor

CL018 Mode of transport at the border

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
1 Maritime Transport Sjøtransport
2 Rail Transport Jernbanetransport
3 Road Transport Vegtransport
4 Air Transport Lufttransport
5 Mail (Active Mode of Transport Unknown) Post (aktivt transportmiddel ukjent)
7 Fixed Transport Installation Faste transportinstallasjoner
8 Inland Waterway Transport Transport på innenlandske vannveger
9 Mode Unknown (i.e. Own propulsion) Transportmiddel ukjent (feks. egen fremdrift)

CL116 Transport charges method of payment

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
A Payment in cash Kontant betaling
B Payment by credit card Betaling med kredittkort
C Payment by cheque Betaling med sjekk
D Other (e.g. direct debit to cash account) Annet (eks direkte debitering fra kontakt konto)
H Electronic funds transfer Elektronisk pengeoverføring
Y Account holder with carrier Kontoinnehaver med transportør
Z Not pre-paid Ikke forhåndsbetalt

CL228 Previous Document type

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
C512 SDE - Authorisation to use simplified declaration (Column 7a, Annex A of Delegated Regulation (EU) 2015/2446) SDE - Authorisation to use simplified declaration (Column 7a, Annex A of Delegated Regulation (EU) 2015/2446)
C605 Information sheet INF3 Information sheet INF3
C612 Internal Community transit Declaration — Article 227 of the Code Internal Community transit Declaration — Article 227 of the Code
C620 Proof of the customs status of Union goods T2LF Proof of the customs status of Union goods T2LF
C651 AAD - Administrative Accompanying Document (EMCS) AAD - Administrative Accompanying Document (EMCS)
C658 FAD - Fallback e-AD (EMCS) FAD - Fallback e-AD (EMCS)
N235 Container list Containerspesifikasjon
N270 Delivery note Følgeseddel
N271 Packing list Pakkliste
N325 Proforma invoice Proformafaktura
N337 Temporary storage declaration Summarisk deklarasjon for innlegg på tollager
N355 Entry summary declaration Summarisk innførselsdeklarasjon
N380 Commercial invoice Handelsfaktura
N703 House waybill Underfraktbrev (samlesending)
N704 Master bill of lading Hovedkonossement
N705 Bill of lading Konnossement
N714 House bill of lading Underkonnossement (samlesending)
N720 Consignment note CIM CIM-fraktbrev
N722 Road list SMGS Road list SMGS
N730 Road consignment note Vegfraktbrev
N740 Air waybill Flyfraktbrev
N741 Master air waybill Hovedflyfraktbrev
N750 Movement by post including parcel post Postforsendelse inkludert pakkepost
N760 Multimodal/combined transport document Dokument for kombinert transport
N785 Cargo manifest Lastemanifest
N787 Bordereau (cargo load list) Bordereau (cargo load list)
N820 Transit declaration Transitteringsdeklarasjon
N821 External Community transit declaration / common transit, T1 T1 dokument
N822 Internal Community transit declaration T2 T2 dokument
N825 T2L document T2L dokument
N830 Goods declaration for exportation Utførselsdeklarasjon
N952 TIR carnet TIR carnet
N955 ATA carnet ATA carnet
NCLE Reference/date of entry in the declarant’s records Reference/date of entry in the declarant’s records
NMNS Cargo manifest — simplified procedure Cargo manifest — simplified procedure
NMRN Declaration / notification MRN Declaration / notification MRN

CL704 Additional Supply Chain Actor Role Code

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
CS Consolidator Konsolidator
FW Freight Forwarder Speditør
MF Manufacturer Produsent
WH Warehouse Keeper Tollagerholder

CL708 Container

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
0 Goods not transported in containers Varer ikke transportert i containere
1 Goods transported in containers Varer transportert i containere

CL729 Type of person

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
1 Natural person Privatperson
2 Legal person Juridisk person
3 Association of persons Flere

CL749 Type of Goods

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
11 Sale of goods Salg av varer
21 Returned goods Returnerte varer
31 Gift Gave
32 Commercial sample Kommersielle vareprøver
91 Documents Dokumenter

CL750 Type of Identification of Means of Transport

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
10 IMO Ship Identification Number IMO skipsregistreringsnummer
20 Wagon Number Vognnummer
21 Train Number Tognummer
30 Registration Number of the Road Vehicle Registreringsnummer for kjøretøy på vei
31 Registration Number of the Road Trailer Registreringsnummer for trailer på vei
41 Registration Number of the Aircraft Registreringsnummer for luftfartøy
80 European Vessel Identification Number (ENI Code) Europeisk skipsidentifikasjonsnummer

CL751 Type of Means of Transport

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
1 Box tricycle - Tricycle with a basket for delivering goods. Lastesykkel m/tre hjul
31 Truck - Automotive vehicle designed for hauling loads. Lastebil
32 Truck, tanker - Automotive vehicle with a tank. Tankbil
33 Tractor - Automotive vehicle with an engine designed for pulling. Trekkvogn
34 Van - Closed automotive vehicle designed for carrying freight. Varebil
35 Tiptanker - Automotive vehicle designed with a tank lifting capability. Tankbil m/tankløft
36 Truck, dry bulk - Automotive vehicle designed for carrying dry bulk cargo. Lastebil, tørrbulk - Lastebil utformet for å frakte tørrbulk gods
37 Truck, container - Automotive vehicle designed for carrying containers. Lastebil, container - Lastebil utformet for å frakte containere
38 Carrier, car - Automotive vehicle designed for carrying motorcars. Bilfrakter - Lastebil utformet for å frakte kjøretøy
39 Truck, reefer - Automotive vehicle designed for the carriage of frozen cargo. Lastebil m/kjøl - Lastebil utformet for å frakte frosne varer
310 Truck, mail - Automotive vehicle designed for carrying mail. Lastebil, post
Kjøretøy designet for transport av post
311 Truck dump - Automotive vehicle designed with a cargo-dumping capability. Lastebil dump
Kjøretøy designet med en laste dumper kapasitet
312 Truck, forklift - Automotive vehicle designed for lifting cargo and heavy objects. Lastebil, gaffeltruck
Kjøretøy designet for å løfte last og tunge ting
313 Loader, shovel - Automotive vehicle designed for shovelling sand and other bulk material. Laster m/skuff
Kjøretøy designet for skuffing av sand og annet bulk-materiell
314 Truck, platform, fixed - Automotive vehicle designed with a fixed platform. Lastebil, platform, fast
Kjøretøy designet med en fast plattform
315 Carrier, straddle - Automotive vehicle designed for lifting and transporting containers. Containertransportør
Kjøretøy designet for å løfte og transportere containere.
320 Crane, mobile - Automotive vehicle with cargo crane. Kran, mobil
Kjøretøy mad lastekran
330 Bus - Automotive vehicle designed for carrying more than 8 passengers including the driver. Buss
Kjøretøy designet for transport av mer enn 8 passasjerer inkludert sjåfør
341 Van, delivery - Automotive vehicle designed for making fast deliveries. Varebil
Kjøretøy designet for raske leveringer
342 Van, light - Automotive vehicle designed for light carriage. Varebil, lett
Kjøretøy designet for lettvogn
343 Van, furniture - Automotive vehicle designed for carrying furniture. Varebil, møbler
Kjøretøy designet for transport av møbler
360 Tractor, industrial - Automotive vehicle designed for towing one or more trailers. Traktor, industriell
Kjøretøy designet for å slepe en eller flere tilhengere
362 Truck, freezer with isothermic trailer - Automotive vehicle designed for carrying frozen goods with a trailer designed for carrying temperature-controlled goods. Lastebil, fryser med isotermisk tilhenger
Kjøretøy designet for transport av frosne varer med en tilhenger designet for transport av temperaturkontrollerte varer
363 Truck, isothermic with isothermic trailer - Automotive vehicle with trailer designed to carry temperature-controlled goods. Lastebil, isotermisk med isotermisk tilhenger
Kjøretøy med tilhenger designet for å transportere temperaturkontrollerte varer
364 Truck, refrigerated with isothermic trailer - Automotive vehicle designed for carrying refrigerated goods with a trailer designed for carrying temperature-controlled goods. Lastebil, kjøler med isotermisk tilhenger
Kjøretøy designet for transport av kjølevarer med en tilhenger designet for transport av temperaturkontrollerte varer
365 Truck, freezer with refrigerated trailer - Automotive vehicle designed for carrying frozen goods with a trailer designed for carrying refrigerated goods. Lastebil, fryser med kjøletilhenger
Kjøretøy designet for transport av frosne varer med tilhenger designet for transport av kjølevarer
366 Truck, isothermic with refrigerated trailer - Automotive vehicle designed to carry temperature-controlled goods with a trailer designed to carry refrigerated goods. Lastebil, isotermisk med kjøletilhenger
Kjøretøy designet for transport av temperaturkontrollerte varer med en tilhenger designet for transport av kjølevarer
367 Truck, opening floor, with extendable trailer - Automotive vehicle with an opening floor with an extendable trailer. Lastebil, åpent gulv, med utvidbar tilhenger
Kjøretøy med åpent gulv med en utvidbar tilhenger
368 Truck, rigid, with tank and tank trailer - Rigid automotive vehicle designed with a tank with a tank trailer. Lastebil, rigid, med tank og tanktilhenger
Ubøyelig kjøretøy designet med en tank med en tanktilhenger
369 Truck, bulk with tank trailer - Automotive vehicle designed for bulk carrying with a tank trailer. Lastebil, bulk med tanktilhenger
Kjøretøy designet for bulktransport med en tanktilhenger
370 Truck, rigid with tank and bulk trailer - Rigid automotive vehicle designed with a tank with a trailer capable of carrying bulk cargo and liquid. Lastebil, rigid, med tank og bulktilhenger
Rigid kjøretøy designet med en tank med en tilhenger som kan transportere last og væske i bulk
371 Truck, bulk with bulk trailer - Automotive vehicle and trailer both designed for carrying bulk cargo. Lastebil, bulk med bulktilhenger
Kjøretøy og trailer begge designet for transport av bulklast
372 Truck, tautliner with extendable trailer - Automotive tautliner vehicle with extendable trailer. Lastebil, tautliner med utvidbar tilhenger
Kjøretøy tautliner med utvidbar tilhenger
373 Truck, tautliner with removable roof and extendable trailer - Automotive tautliner vehicle with removable roof and extendable trailer. Lastebil, tautliner med avtakbar tak og utvidbar tilhenger
Kjøretøy tautliner med avtakbar tak og utvidbar tilhenger
374 Truck, bulk truck with extendable trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with an extendable trailer. Lastebil, bulk med utvidbar tilhenger
Kjøretøy designet for transport av bulklast med en utvidbar tilhenger
375 Truck, refrigerated with freezer trailer - Automotive vehicle designed for carrying refrigerated goods with a trailer designed for carrying frozen goods. Lastebil, Kjøler med frysetilhenger
Kjøretøy designet for transport av kjølevarer med tilhenger designet for å transportere frosne varer
376 Truck, isothermic with freezer trailer - Automotive vehicle designed for carrying temperature-controlled goods with a trailer designed for carrying frozen goods. Lastebil, isotermisk med frysetilhenger
Kjøretøy designet for transport av temperaturkontrollerte varer med en tilhenger designet for transport av frosne varer
377 Truck, furniture with trailer - Automotive vehicle designed for carrying furniture with a trailer. Lastebil, møbler med tilhenger
Kjøretøy designet for transport av møbler med en tilhenger
378 Truck, tautliner with furniture trailer - Automotive tautliner vehicle with trailer designed for carrying furniture. Lastebil, tautliner med møbel trailer
Kjøretøy tautliner med trailer designet for transport av møbler
379 Truck, tautliner, removable roof with furniture trailer - Automotive tautliner vehicle designed with a removable roof with a trailer designed for carrying furniture. Lastebil, tautliner, avtakbart tak med møbeltilhenger
Kjøretøy tautliner designet med avtakbart tak med trailer designet for transport av møbler
380 Truck, tip-up with gondola trailer - Automotive vehicle designed with a tip-up capability with a gondola trailer. Lastebil, tip-up med gondola tilhenger
Kjøretøy designet for tip-up kapasitet med en gondola tilhenger
381 Truck, tautliner with gondola trailer - Automotive tautliner vehicle with a gondola trailer. Lastebil, tautliner med gondola tilhenger
Tautliner kjøretøy med en gondola tilhenger
382 Truck, tautliner, with removable roof and gondola trailer - Automotive tautliner vehicle with removable roof and a gondola trailer. Lastebil, tautliner, med avtakbart tak og gondola tilhenger
Tautliner kjøretøy avtakbart tak og gondola tilhenger
383 Truck, opening-floor with gondola trailer - Automotive vehicle with an opening floor and with a gondola trailer. Lastebil, åpent gulv med gondola tilhenger
Kjøretøy med åpent gulv og gondola tilhenger
384 Truck, bulk with gondola trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with a gondola trailer. Lastebil, bulk med gondol tilhenger
Kjøretøy designet for å laste last med gondol tilhenger.
385 Truck, tip-up with extendable gondola trailer - Automotive vehicle designed with a tip-up capability with an extendable gondola trailer. Lastebil, bulk med utvidbar gondola tilhenger
Kjøretøy designet for tip-up kapasitet med utvidbar gondol tilhenger.
386 Truck, tautliner with extendable gondola trailer - Automotive tautliner vehicle with an extendable gondola trailer. Lastebil, tautliner med utvidbar gondola tilhenger
Taultliner kjøretøy med en utvidbar gondol tilhenger.
387 Truck, tautliner, removable roof with extendable gondola trailer - Automotive tautliner vehicle designed with a removable roof and with an extendable gondola trailer. Lastebil, tautliner med avtagbart tak på utvidbar gondol tilhenger
Tautliner kjøretøy designet med avtagbart tak og med en utvidbar gondol tilhenger.
388 Truck, opening floor with extendable gondola trailer - Automotive tautliner vehicle designed with an opening floor and with an extendable gondola trailer. Lastebil, åpent gulv med utvidbar gondola tilhenger
Tautliner kjøretøy med åpent gulv og en utvidbar gondola tilhenger.
389 Truck, bulk with extendable gondola trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with an extendable gondola trailer. Lastebil, bulk med utvidbar gondol tilhenger
Kjøretøy designet for transport av bulk last med en utvidbar gondol tilhenger.
390 Truck, tip-up truck with opening-floor trailer - Automotive vehicle designed with a tip-up capability with an opening-floor trailer. Lastebil, tip-up med åpent gulv tilhenger
Kjøretøy designet med tip-up kapasitet med en åpen gulv henger.
391 Truck, tautliner with opening-floor trailer - Automotive tautliner vehicle with opening-floor trailer. Lastebil, tauliner med åpent gulv tilhenger
Tautliner kjøretøy med åpent gulv tilhenger.
392 Truck, tautliner, removable roof, with opening-floor trailer - Automotive tautliner vehicle with a removable roof, with an opening-floor trailer. Lastebil, tauliner med avtagbart tak og åpent gulv tilhenger
Tautliner kjøretøy designet med avtagbart tak og åpent gulv tilhenger.
393 Truck, opening-floor with opening-floor trailer - Automotive vehicle and trailer both with opening floors. Lastebil, tauliner med gulv som kan åpnes og tilhenger med gulv som kan åpnes
Kjøretøy og henger, begge med åpent gulv.
394 Truck, bulk truck with opening-floor trailer - Automotive vehicle designed for carrying bulk cargo with an opening-floor trailer. Lastebil, bulk med åpent gulv henger
Kjøretøy designet for transport av bulk med en åpent gulv henger.
395 Truck, with trailer - Automotive vehicle designed to pull a trailer, with a trailer attached. Lastebil, med henger
Kjøretøy designet for å trekke en henger, med en henger festet til.
396 Truck, tilt, with tilt trailer - Automotive vehicle with a tilt capability with a trailer also with a tilt capability. Lastebil, tipp, med tipp-henger
Kjøretøy med tipp og med en henger med tipp mulighet.
397 Truck, refrigerated, with refrigerated trailer - Automotive vehicle designed to carry refrigerated goods with a trailer also capable of carrying refrigerated goods. Lastebil, kjøler med kjøler henger
Kjøretøy designet for transport av kjølevarer med en tilhenger designet for transport av kjøle varer.
398 Truck, freezer with freezer trailer - Automotive vehicle capable of carrying frozen goods with a trailer also capable of carrying frozen goods. Lastebil, fryse med fryse henger
Kjøretøy som kan frakte frysevarer med henger som også kan frakte frysevarer.
399 Truck, removal with removal trailer - Automotive vehicle designed to carry household effects with a trailer also capable of carrying household effects. Lastebil, flyttelass med tilhenger
Kjøretøy designet for å frakte husholdningsvarer med henger som også kan frakte husholdningsvarer.
3101 Truck, tautliner with removable roof and removal trailer - Automotive tautline vehicle with removable roof and a trailer capable of carrying household effects. Lastebil, tautliner med avtagbart tak og avtagbar tilhenger
Motorisert tautliner kjøretøy med avtagbart tak og tilhenger for å frakte husholdningsutstyr.
3102 Car, with caravan - Automobile towing a house trailer. Bil, med campingvogn
Bil som trekker en campingvogn.
3103 Truck, tautliner, 25 tonne - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity. Lastebil, tautliner, 25 tonn
Motorisert tatuliner kjøretøy med 25 tonns kapasitet.
3104 Truck, tautliner, 25 tonne with removable roof - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity and a removable roof. Lastebil, tautliner, 25 tonn med avtagbart tak
Motorisert tatuliner kjøretøy med 25 tonns kapasitet og avtagbart tak.
3105 Lorry, articulated, flat bed, 25 tonne - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity. Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 25 tonn
Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet.
3106 Lorry, articulated, flat bed, 24 tonne, with 10 metre crane - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity with a 10 metre crane attached. Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 24 tonn, med 10 meter kran
Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet med en 10 meter kran på.
3107 Lorry, articulated, flat bed, 24 tonne, with 15 metre crane - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity with a 15 metre crane attached. Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 24 tonn, med 15 meter kran
Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet med en 15 meter kran på.
3108 Lorry, articulated, flat bed, 24 tonne, with 18 metre crane - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 25 tonne capacity with an 18 metre crane attached. Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 24 tonn, med 19 meter kran
Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 25 tonns kapasitet med en 18 meter kran på.
3109 Lorry, articulated, flat bed, 10 tonne - Articulated automotive vehicle with a flat bed and 10 tonne capacity. Lastebil, leddkjøretøy, flat seng, 10 tonn
Motorisert leddkjøretøy med en flat seng og 10 tonn kapasitet.
3110 Truck, tautliner, 25 tonne, with 90 cubic metre trailer - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity and a 90 cubic metre trailer. Lastebil, tautliner, 25 tonn, med 90 kubikkmeter tilhenger
Motorisert tautliner kjøretøy med 25 tonn kapasitet og en 90 kubikkmeter tilhenger.
3111 Truck, tautliner, 25 tonne, with 120 cubic metre trailer - Automotive tautline vehicle with a 25 tonne capacity and a 120 cubic metre trailer. Lastebil, tautliner, 25 tonn, med 120 kubikkmeter tilhenger
Motorisert tautliner kjøretøy med 25 tonn kapasitet og en 120 kubikkmeter tilhenger.
3112 Lorry, flat with trailer and 10 metre crane - Automotive vehicle with flat bed and trailer and 10 metre crane. Lastebil, flat med tilhenger og 10 meter kran
Motorisert kjøretøy med flat seng og tilhenger med 10 meter kran.
3113 Lorry, articulated with tank - Articulated automotive vehicle with tank designed for carrying liquid or bulk goods. Lastebil, leddet med tank
Motorisert leddkjøretøy med tank designet for å frakte flytende eller bulk last.
3114 Lorry, flat, 15 tonne - Automotive vehicle with flat bed and a 15 tonne capacity. Lastebil, flat, 15 tonner
Motorisert kjøretøy med flat seng og 15 tonn kapasitet.
3115 Lorry, flat, 15 tonne with crane - Automotive vehicle with flat bed and a 15 tonne capacity and attached crane. Lastebil, flat, 15 tonner med kran
Motorisert kjøretøy med flat seng, 15 tonn kapasitet og kran.
3116 Truck, isothermic - Automotive vehicle designed to carry temperature-controlled goods. Lastebil, isotermisk (konstant temperatur)
Motorisert kjøretøy designet for å frakte temperaturkontrollert last.
3117 Truck, refrigerated - Automotive vehicle designed to carry refrigerated goods. Lastebil, kjøl
Motorisert kjøretøy designet for å frakte kjølt last.
3118 Van, freezer - Automotive vehicle designed to carry frozen goods. Varebil, frys
Motorisert kjøretøy designet for å frakte fryst last.
3119 Van, isothermic - Automotive vehicle designed to carry temperature-controlled goods. Varebil, isotermisk (konstant temperatur)
Motorisert kjøretøy designet for å frakte isotermisk last.
3120 Van, refrigerated - Automotive vehicle designed to carry refrigerated goods. Varebil, kjøl
Motorisert kjøretøy designet for å frakte kjølt last.
3121 Truck, bulk - Automotive vehicle designed to carry bulk goods. Lastebil, bulk
Motorisert kjøretøy designet for å frakte bulk last.
3122 Truck, tip-up - Automotive vehicle designed with a tip-up capability. Lastebil, tip-up
Motorisert kjøretøy designet med tip-up funksjon.
3123 Truck, articulated, tip-up - Articulated automotive vehicle designed with a tip-up capability. Lastebil, ledd tip-up
Ledd motorisert kjøretøy designet med tip-up funksjon.
3124 Truck, rigid, with tank - Rigid automotive vehicle designed with a tank. Lastebil, med tank
Motorisert kjøretøy designet med with-tank.
3125 Truck, tautliner - Automotive vehicle with non-rigid sides. Lastebil, tautliner
Motorisert kjøretøy med ikke-ledd sider.
3126 Truck, tautliner, with removable roof - Automotive tautline vehicle with a removable roof. Lastebil, tautliner, med avtagbart tak
Motorisert tautliner kjøretøy med et avtagbart tak.
3127 Truck, with opening floor - Automotive vehicle with a floor that can be opened. Lastebil, med mulighet for åpne gulv
Motorisert kjøretøy med et gulv som kan åpnes.
3128 Truck, freezer - Automotive vehicle designed to carry frozen goods. Lastebil, frys
Motorisert kjøretøy designet for å frakte fryste varer.
3129 Truck, with crane for moving goods, without trailer - A truck with a crane for moving goods, without a trailer. Lastebil, med kran for å flytte last, uten tilhenger
Lastebil med kran for å flytte last, uten tilhenger.
3130 Truck, with crane for moving goods, with trailer - A truck with a crane for moving goods, with a trailer. Lastebil, med kran for å flytte last, med tilhenger
Lastebil med kran for å flytte last, med tilhenger.
3131 Truck, with crane for lifting goods, without trailer - A truck with a crane for lifting goods, without a trailer. Lastebil, med kran til å løfte varer, uten tilhenger
Lastebil med kran for å løfte varer, uten tilhenger.
3132 Truck, with crane for lifting goods, with trailer - A truck with a crane for lifting goods, with a trailer. Lastebil, med kran til å løfte varer, med tilhenger
Lastebil med kran for å løfte varer, med tilhenger.
3133 Taxi cab - Automotive vehicle licensed to ply for hire. Drosje
Motorisert kjøretøy med tillatelse for å frakte mot betaling.
3134 Truck, furniture - Automotive vehicle designed for carrying furniture. Lastebil, møbler
Motorisert kjøretøy designet for transport av møbler.
3135 Truck, hydrant - Automotive vehicle designed for the delivery of fuel from a fixed installation to a means of transport. Lastebil, hydrant
Motorisert kjøretøy designet for levering av drivstoff fra en installasjon til transportmiddel.
3136 Car - Automotive vehicle designed to carry a small number of passengers. Personbil
Motorisert kjøretøy designet for å frakte et lite antall passasjerer.
3137 Truck, with tail-lift - Automotive vehicle with a hydraulic lifting device on the rear of the vehicle for loading and unloading goods. Lastebil, med lastelem bak
Motorisert kjøretøy med hydraulisk løfte utstyr på baksiden av kjøretøyet for lasting og lossing av varer.

CL754 Transport document type

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
C624 Form 302 - Movement of military goods 302 - Forflytning av forsvarsmateriell
C625 Rhine Manifest Rhine manifest
C664 CN22 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93 CN22 deklarasjon i henhold til Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93
C665 CN23 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93 CN23 deklarasjon i henhold til Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93
N703 House waybill Underfraktbrev (samlesending)
N704 Master bill of lading Hovedkonossement
N705 Bill of lading Konossoment
N714 House bill of lading Underkonnossement (samlesending)
N720 Consignment note CIM Fraktbrev CIM
N722 Road list - SMGS SMGS-vegfraktbrev
N730 Road consignment note Vegfraktbrev
N740 Air waybill Flyfraktbrev
N741 Master airwaybill Hovedflyfraktbrev
N750 Movement by post including parcel post Forflytning med post inkludert pakkepost
N760 Multimodal / combined transport document Dokument for kombinert transport

CL756 Additional fiscal references role

Kode EU betegnelse Norsk betegnelse
FR1 Importer Importør
FR2 Customer Kunde
FR3 Tax representative Mva-representant
FR4 Holder of the deferred payment authorisation Berettiget til utsatt mva-avregning
FR5 Vendor (IOSS) Leverandør (VOEC)
FR7 Taxable person or of the person liable for payment of VAT Mva-pliktig

Øvrige internasjonale kodeverk

Landkoder

ISO-3166 – vi benytter Alpha-2-kodene

Nasjonale kodeverk

Import Procedure

Kode Norsk betegnelse Beskrivelse
IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT Direktefortolling Direktefortolling med svensk/EU eksport og/eller transittering som skal avsluttes mot direktefortolling
TRANSIT_IMPORT Transittering Transittering som kun skal grensepasseres i NCTS og fullføres av autorisert mottaker på lossested.
TRANSIT_RELEASE Oppstart transittering Transittering som skal startes opp av Tolletaten enten i norsk eller svensk NCTS ifm at transporten ankommer grensen

Outgoing Procedure

Kode Norsk betegnelse Beskrivelse
TRA Transittering Kode som brukes når valgt Tollprosedyre er Direktefortolling for å angi om prosedyren fram til grensen er transittering
EXP Eksport Kode som brukes når valgt Tollprosedyre er Direktefortolling for å angi om prosedyren fram til grensen er eksport
TRE Transittering og Eksport Kode som brukes når valgt Tollprosedyre er Direktefortolling for å angi om prosedyren fram til grensen er transittering OG eksport

Additional Previous Document Type

Kode Norsk betegnelse Beskrivelse
CUDE Tolldeklarasjon Kode som skal brukes dersom det er deklarasjonsID og ikke typeOfReference som skal fylles ut på previousDocuments-objektet
RETR Oppstart transittering Kode som skal brukes dersom det er en LRN til transitteringsdeklarasjonen som fylles ut i referenceNumber på previousDocuments-objektet

TB_EKSPORTTYPE

Kode Norsk betegnelse Beskrivelse
UGE_EXPORT UGE Eksport fra Sverige som på forhånd er klarert for utførsel av det svenske Tullverket. Ifm med ankomst til grensen sendes det automatisk en ankomst- og utførselsbekreftelse til Tullverket. Medfører ikke behov for manuell ekspedisjon på grensen.
EUEIR_EXPORT EUEIR Eksport fra Sverige. Ingen videre oppfølging for Tolletaten ifm ankomst og innpassering. Medfører ikke behov for manuell ekspedisjon på grensen.
ALE_EXPORT ALE Eksport fra Sverige. Ingen videre oppfølging for Tolletaten ifm ankomst og innpassering. Medfører ikke behov for manuell ekspedisjon på grensen.
UNU_EXPORT UNU Eksport fra Sverige. Dette er det Tullverket kaller en "Standardtulldeklaration" og den må alltid ekspederes av et "Exporttullkontor" før varen kan føres ut av Sverige. Pga grensetollsamarbeidet er det f.eks No SVD/No Ørje som fungerer som nettopp dette Exporttullkontoret når eksporten skal til Norge. Dette innebærer at den norske tolleren må ekspedere eksportdeklarasjonen i det svenske systemet. Ekspedisjon kan også innebære manuell behandling tilsvarende maskebehandling i Tvinn. Etter av deklarasjonen er ekspedert, må den utførselsbekreftes på samme måte som en UGE. Medfører behov for manuell ekspedisjon på grensen.
ECS_EXPORT ECS Eksport fra EU. Ekspedisjonsprosessen innebærer at toller utførselsbekrefter eksporten i eksportkontrollsystemet (ECS). Medfører behov for manuell ekspedisjon på grensen.