Eksempler

Vi har laget noen eksempler på hvordan meldingsinnholdet kan se ut basert på hvilken tollprosedyre som benyttes. For å holde det så kort som mulig er kun innholdet som er forskjellig for de ulike prosedyrene vist, det vil si følgende objekter:

Eksempel 1 - Direktefortolling og svensk/EU eksport

{
  "consignmentHouseLevel": {
    "previousDocuments": [
      {
        "typeOfReference": "CUDE",
        "declarantNumber": "913144929",
        "declarationDate": "2022-03-01",
        "sequenceNumber": "13881"
      }
    ],
    "exportFromEU": [
      {
        "typeOfExport": "UGE_EXPORT",
        "exportId": "22SEEVO1CT5UAP2BT3"
      }
    ],
    "importProcedure": {
      "outgoingProcedure": "EXP",
      "importProcedure": "IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT"
    }
  }
}
    

Eksempel 2 - Direktefortolling og transittering som skal fullføres på grensa

{
 "consignmentHouseLevel": {
  "previousDocuments": [
   {
    "typeOfReference": "N820",
    "referenceNumber": "22FR98765273876523"
   },
   {
    "typeOfReference": "CUDE",
    "declarantNumber": "913144929",
    "declarationDate": "2022-03-01",
    "sequenceNumber": "13881"
   }
  ],
  "importProcedure": {
   "outgoingProcedure": "TRA",
   "importProcedure": "IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT"
  }
 }
}    

Eksempel 3 - Transittering som bare skal grensepasseres

{
  "consignmentHouseLevel": {
    "previousDocuments": [
      {
        "typeOfReference": "N820",
        "referenceNumber": "22FR98765273876523"
      }
    ],
    "importProcedure": {
      "outgoingProcedure": "TRA",
      "importProcedure": "TRANSIT_IMPORT"
    }
  }
}
    

Eksempel 4 - Transittering som skal startes på grensa

{
  "consignmentHouseLevel": {
    "previousDocuments": [
      {
        "typeOfReference": "RETR",
        "referenceNumber": "SE2298081234598765"
      }
    ],
    "exportFromEU": [
      {
        "typeOfExport": "UGE_EXPORT",
        "exportId": "22SEEEO1CT5UAP2BT3"
      }
    ],
    "importProcedure": {
      "outgoingProcedure": "EXP",
      "importProcedure": "TRANSIT_RELEASE"
    }
  }
}
    

Eksempel 5 - Direktefortolling der eksportene er avsluttet i avgangslandet - Bil på ferge

{
 "consignmentHouseLevel": {
  "previousDocuments": [
   {
    "typeOfReference": "CUDE",
    "declarantNumber": "913144929",
    "declarationDate": "2022-03-01",
    "sequenceNumber": "13881"
   }
  ],
  "importProcedure": {
   "hasOutgoingProcedure": "FALSE",
   "importProcedure": "IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT"
  }
 }
}
    


Testdata

Valideringen av innsendte meldinger inneholder blant annet en kontroll mot at oppgitte deklarasjoner i TVINN og NCTS eksisterer og har forventet status. I playground-miljøet har vi ikke integrasjon mot disse fagsystemene, så innholdet valideres mot en statisk liste som inneholder noen få deklarasjoner.

For TVINN-deklarasjoner er det disse som kan brukes:

declarant_number declaration_date sequence_number
1234567892022-08-101
1234567892022-08-102
1234567892022-08-103
1234567892022-08-104
1234567892022-08-105
1234567892022-08-106
1234567892022-08-107
1234567892022-08-108
1234567892022-08-109
1234567892022-08-1010

For transitteringsdeklarasjoner (NCTS) er det enda enklere validering i Playground. Her validerer vi bare at feltet inneholder 18 alfanumeriske tegn som regnes som OK. Dersom feltet har teksten «INVALID» i seg feilvalideres den.